“This series was inspired by my research in the scientific collections at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. I have combined techniques which are normally used in printmaking, printed circuit board manufacturing and jewellery design; drawing images directly onto a copper surface, which is then etched, oxidised, sanded, scratched and polished. Each finished piece displays unique variations in the surface patina with intricate shining copper details. The etched drawings reflect playful themes of darkness and light, encasement, micro detail, repetition and order, all observed within the museum environment. I have marked each plate with my own series of accession numbers to show the date that it was created, thereby forming my own collection reference.”

“Cafodd y gyfres hon ei hysbrydoli gan fy ngwaith ymchwil ar gasgliadau
gwyddonol Amgueddfa Cymru. Rydw i wedi cyfuno technegau sydd fel arfer yn cael eu defnyddio wrth brintio, gweithgynhyrchu byrddau cylched wedi’u printio a dylunio gemwaith. Rydw i wedi mynd ati i ddarlunio delweddau yn uniongyrchol ar arwynebau copr, sydd wedyn yn cael eu hysgythru, eu hocsideiddio, eu sandio, eu crafu ac yna’u llathru. Mae pob darn gorffenedig yn unigryw gydag amrywiadau ym mhatina’r arwyneb a chyda manylion copr cywrain disglair. Mae’r darluniau a ysgythrwyd yn adlewyrchu themâu chwareus goleuni a thywyllwch, amgáu, meicro fanylion, ailadrodd a threfn – sy’n adlais o themâu cyffredin amgueddfa. Rydw i wedi marcio pob plât gyda fy nghyfres fy hun o rifau derbynodi i ddangos y dyddiad y cafodd ei greu gan fynd ati felly i greu fy nghasgliad fy hun.”